آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

بیمه‌هـای طرف قـرارداد

بـیمه‌هـای پـایه:

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تامین اجتماعی خاص
 • بیمه خدمات درمانی خویش فرما/ روستایی/ سایر اقشار
 • بیمه ارتش (ارتش جانباز) و نیروهای مسلح
 • بیمه شهرداری و شهرداری جانباز
 • بیمه بانک تجارت
 • بیمه بانک صادرات
 • بیمه ایرانیان
 • بیمه بانک ملت

بـیمه‌هـای تکمیلی :

 • بیمه SOS
 • بیمه سرمد(شامل خدمات سرپایی آزمایشگاه و تصویربرداری نیز می باشد)
 • بیمه آسماری
 • بیمه تعاون
 • بیمه معلم
 • بیمه تجارت نو
 • بیمه سامان
 • بیمه دانا
 • بیمه دی (شامل خدمات سرپایی آزمایشگاه و تصویربرداری نیز می باشد)
 • بیمه ملت
 • بیمه ما
 • بیمه البرز
 • بیمه آسیا
 • بیمه سینا
 • نوین بانک ملی 
 • بیمه پارسیان
 • بیمه ایران (شامل خدمات سرپایی آزمایشگاه و تصویربرداری نیز می باشد)
 • بیمه آتیه سازان حافظ (شامل خدمات بستری و سرپایی)
 • بیمه آرمان سفیران سلامت (شامل خدمات بستری و سرپایی)