آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

ساعات ملاقات

ساعات ملاقات بیماران: 15 الی 16 بعد از ظهر