آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

معرفی پزشکان

آقـای دکتـر محمود سلطانی

فـوق تخصص نوزادان

آقای دکتر موسی خراسانی

فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر الهام ماهودی

اطفال

آقـای دکتـر حجت الله بهرامی سامانی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

آقای دکتر عبدالرضا کریمی راسته کناری

جـراح مغز و اعصاب

آقـای دکتـر محمدرضا محمدپور

جـراح مغز و اعصاب

آقـای دکتـر مهران شفیعی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

آقـای دکتـر کیاموسوی

جـراح عمومی

خانـم دکتـر مینا ایمانـزاده

جـراح عمومی

آقـای دکتـر مجید رضایی طاویرانی

جـراح عمومی

آقـای دکتـر مجتبی کاشی

جـراح عمومی

آقـای دکتـر محمدرضا مقیمی

فوق تخصص پلاستیک

خانـم دکتـر سیده هما حمصی

جـراح عمومی

آقـای دکتـر وحید بهشاد

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقای دکتر کوروش فاتح

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر مسعود مختاری

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر حمیدرضا فراهی

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر فرشاد ابوالقاسم زاده آهنگر

فلوشیپ جراحی تومورهای سیستم اسکلتی و عضلانی 

آقای دکتر بابک برزو

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر پویا نوذرنژاد

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر عباس حسین پور

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر محمد فلاح رودپیشی

جراح و متخصص ارتوپدی  

آقای دکتر

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر

جـراح و متخصص ارتوپدی

قای دکتر محمد سام زاده

فوق تخصص اورولوژی

آقای دکتر علیرضا نوری

متخصص اورولوژی

آقای دکتر مازیار سلیمی

فوق تخصص اورولوژی

آقای دکتر حسین فوزی فرد

متخصص اورولوژی

خانـم دکتـر مرجان قاجاریه بنی اعمام

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر زهرا خلج سرشکی

فوق تخصص نازایی

خانـم دکتـر حکیمه گنجی اناری

زنـان و زایمـان

خانم دکتـر پگاه کامکارفر

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر مینا معینی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر مریم جعفری

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر گلاره نیاکان

زنـان و زایمـان

آقای دکتر حسن فرج زاده جلالی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر مونا شریعتی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر مرضیه میرزایی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر زینب حسامی

زنـان و زایمـان

خانم دکتر پریسا علیزاده

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر زهرا گلستانه

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر اعظم رهاوی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر معصومه رجبی

زنـان و زایمـان

خانم دکتر مهری صالحی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر میترا وشمگیر

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر فرشته سادات جلالی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر فاطمه مهاجرفر

زنـان و زایمـان

خانم دکتر هما حکمت

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر لیلا برزو

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر رویا ایزددوستدار

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر رکسانا رحمتیان

زنـان و زایمـان

خانم دکتر اعظم محمدی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر شهلا شفیعی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر نجمه شیامی زاده

زنان و زایمان

آقـای دکتـر محسن انصاری

رادیولوژیست

آقای دکتر حسین زارعی

رادیولوژیست

خانـم دکتـر مریم قاسمی

رادیولوژیست

آقای دکتر امیر کامیاب

رادیولوژیست

آقـای دکتـر پرویز اردونی

متخصص داخلی / آندوسکوپی

خانـم دکتـر اکرم کریم یار

متخصص داخلی

خانـم دکتـر لعیا حجتی

متخصص داخلی و غدد

خانم دکتر الهه یزدانی

متخصص داخلی

آقـای دکتـر حمیدرضا وزیری

متخصص داخلی / آندوسکوپی

آقای دکتر محسن علیجانی

متخصص عفونی

آقای دکتر علی ابراهیمی

رادیوآنکولوژیست

خانم دکتر ناصر کوخایی 

فوق تخصص ریه

آقـای دکتـر جهانگیـری

قلب

خانـم دکتـر صفـایی

قلب

خانـم دکتـر ایمانی

قلب

آقـای دکتـر محـرابی

فوق تخصص قلب

آقای دکتر کاوه

قلب

خانـم دکتـر

قلب

آقـای دکتـر جمشید قـادری

 اعصـاب و روان

آقـای دکتـر فربد کلانتری

متخصص گوش و حلق و بینی

آقـای دکتـر سیروس عزیـزی

طب فیـزیک

آقـای دکتـر علیرضا قنبری

جراح و متخصص چشم پزشک